dnes je 21.4.2024

Input:

21/1955 Sb., Zákonné opatření, kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu, platné do 5.7.1961

č. 21/1955 Zb.
[zrušené č. 62/1961 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 31. března 1955,
kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
(1) Aby byl lépe organisován dozor nejvyššího soudu na rozhodovací činnost soudů ve věcech trestních i občanskoprávních, zřizuje se presidium nejvyššího soudu.
(2) Presidium nejvyššího soudu se skládá z předsedy nejvyššího soudu, jeho náměstků - předsedů trestního, občanskoprávního a vojenského kolegia a z dalšího soudce nejvyššího soudu, kterého ustanoví ministr spravedlnosti, a to jednak z členů trestního nebo vojenského kolegia pro jednání presidia ve věcech trestních, jednak z členů občanskoprávního kolegia pro jednání presidia ve věcech občanskoprávních.
§ 2.
Presidium nejvyššího soudu
1. připravuje podklady pro jednání pléna nejvyššího soudu,
2. projednává otázky organisace dozoru nejvyššího soudu na rozhodovací činnost soudů,
3. rozhoduje o stížnostech pro porušení zákona podaných proti rozhodnutí senátu některého soudního kolegia nejvyššího soudu, ačli v jednotlivých případech nerozhodne předložit takovou stížnost plénu nejvyššího soudu.
§ 3.
O zasedání presidia nejvyššího soudu platí obdobně ustanovení § 26 odst. 2 a § 27 zákona č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů.
§ 4.
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti.
 
Zápotocký v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
 
 
Dr. Dolanský v. r.
Poláček v. r.
gen. arm. Dr. Čepička v. r.
Štoll v. r.
Kopecký v. r.
Uher v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Beran v. r.
Dr. Škoda v. r.
Jonáš v. r.
Barák v. r.
Reitmajer v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Smida v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Dr. Bartuška v. r.
Plojhar v. r.
Dvořák v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Dr. Kahuda v. r.
David v. r.
Málek v. r.
Ďuriš v. r.
Maurer v. r.
Krajčír v. r.
Dr. Neuman v. r.
Krosnář v. r.
Nosek v. r.
Machačová v. r.
Pospíšil v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Ing. Púčik v. r.