dnes je 7.12.2023

Input:

21/1963 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru

č. 21/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva chemického průmyslu
ze dne 14. února 1963,
kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
Ministerstvo chemického průmyslu v dohodě s ministerstvem spotřebního průmyslu a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu č. 171/1958 Ú. l.1) , kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru, se doplňuje takto:
Za § 14 se vkládají, včetně nadpisu, ustanovení § 14 a) až c) tohoto znění:
„Postup při přejímce a majetkové sankce z odpovědnosti za vady, způsobené pruhovitostí umělého viskózového a polyamidového hedvábí.
§ 14a
Kvalita viskózového hedvábí a polyamidového hedvábí se co do pruhovitosti zjišťuje při přejímce u odběratele podle schválených etalonů a vypracované zkušební metody.
§ 14b
(1) Při zjištění vad spočívajících v tom, že hedvábí v dodané zásilce pruhuje (tj. při zjištění závadné pruhovitosti, která neodpovídá klasifikačnímu označení dodané zásilky), platí:
a) u dodávek viskózového hedvábí
- při zjištění pruhovitosti II. klasifikační třídy u hedvábí označeného dodavatelem jako I. jakostní třída, poskytne dodavatel slevu ve výši 30 % cenového rozdílu mezi I. a II. jakostní třídou příslušného titru,
- při zjištění pruhovitosti III. klasifikační třídy u hedvábí označeného dodavatelem jako II. jakostní třída, poskytne dodavatel slevu ve výši 30% cenového rozdílu mezi II. a III. jakostní třídou příslušného titru,
- při zjištění pruhovitosti III. klasifikační třídy u hedvábí označeného dodavatelem jako I. jakostní třída, poskytne dodavatel slevu ve výši 40 % cenového rozdílu mezi I. a III. jakostní třídou příslušného titru. U jakostní třídy III. se pruhovitost neposuzuje za vadu výrobku;
b) u dodávek polyamidového hedvábí
- při zjištění pruhovitosti II. klasifikační třídy u hedvábí označeného dodavatelem jako I. jakostní třída, poskytne dodavatel slevu ve výši 35 % cenového rozdílu mezi I. a II. jakostní třídou příslušného titru,
- při zjištění pruhovitosti III. klasifikační třídy u hedvábí označeného dodavatelem jako II. jakostní třída, poskytne dodavatel slevu ve výši 35% cenového rozdílu mezi II. a III. jakostní třídou příslušného titru,
- při zjištění pruhovitosti III. klasifikační třídy u hedvábí označeného dodavatelem jako I. jakostní třída, poskytne dodavatel slevu ve výši 70 % cenového rozdílu mezi I. a III. jakostní třídou příslušného titru. U jakostních tříd III. a IV. se pruhovitost neposuzuje za vadu výrobku.
(2) Způsob určení klasifikační třídy je uveden v technické normě pro stanovení stupně pruhovitosti nekonečných chemických vláken2; pruhovitost hedvábí není však důvodem pro změnu klasifikační třídy.
§ 14c
1. Dodavatel, který dodal viskózové nebo polyamidové hedvábí, jehož vada spočívá