dnes je 26.2.2024

Input:

210/1948 Sb., Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry

č. 210/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 20. července 1948
o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
(1) Zálohy na náhradu za škodu podle zákona ze dne 18. července 1946, č. 161 Sb., o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry, lze poskytovati pouze na podkladě žádostí podaných ve lhůtě určené ve směrnicích ministerstva vnitra (§ 7 zákona).
(2) Zálohy na náhradu za škodu podle zákona, uvedeného v předchozím odstavci, lze poskytovati ve volných platidlech jen do vyčerpání částky 2 070 000 000 Kčs, do níž se započítávají zálohy poskytnuté od 1. ledna 1947.
(3) Ministr financí se zmocňuje, aby tuto částku opatřil úvěrovými operacemi.
(4) Z částky uvedené v odstavci 2 budou státní pokladně uhrazeny zálohy vyplacené v roce 1947 a dále bude z ní uvolněno pro rok 1948 870 000 000 Kčs. Částku určenou pro rok 1948 rozvrhne se zřetelem na skutečnou potřebu v jednotlivých zemích ministerstvo vnitra.
Čl. II.
Nařízení Slovenské národní rady ze dne 2. prosince 1947, č. 82 Sb. n. SNR, o uspořádání některých finančních otázek, souvisících s provedením nařízení č. 52/1945 Sb. n. SNR, kterým se zrušují nabytí nemovitostí, spadajících pod československou pozemkovou reformu, která se uskutečnila na území dočasně okupovaném maďarským státem, se zrušuje od počátku své účinnosti.
Čl. III.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.