dnes je 19.4.2024

Input:

210/1949 Sb., Nařízení ministra vnitra o zevním označení osob povolaných ke službě podle § 15, odst. 3 zákona o národní bezpečnosti, platné do 23.6.1955

č. 210/1949 Zb.
[zrušené č. 28/1955 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra vnitra
ze dne 14. září 1949
o zevním označení osob povolaných ke službě podle § 15, odst. 3 zákona o národní bezpečnosti
Ministr vnitra nařizuje podle § 15, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 286 Sb., o národní bezpečnosti:
§ 1.
(1) Osoby povolané ke službě podle § 15, odst. 3 zák. č. 286/1948 Sb., jsou při výkonu služby označeny rudou páskou 10 cm širokou, na které jsou vytištěna černě písmena LM o výšce 60 mm a šířce 15 mm a na které je otisk kulatého razítka příslušného krajského velitelství národní bezpečnosti.
(2) Páska se nosí na levém záloktí.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.