dnes je 16.4.2024

Input:

212/1946 Sb., Zákon o zimním čase

č. 212/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 21. listopadu 1946
o zimním čase.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času zimní čas a určovala jeho počátek a konec.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Nosek v. r.