dnes je 26.5.2024

Input:

215/1947 Sb., Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948

č. 215/1947 Zb.
FINANČNÍ ZÁKON
republiky Československé
ze dne 17. prosince 1947,
kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
STÁTNÍ ROZPOČET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ NA ROK 1948
OBSAH

Celkové přehledy.
Skupina I. Vlastní státní správa.
Celkový přehled výdajů a příjmů
Celkový přehled správních a investičních výdajů
Přehled správních a investičních výdajů. Ústřední výdaje
Přehled správních a investičních výdajů. Výdaje zemí českých
Přehled správních a investičních výdajů. Výdaje Slovenska
Skupina II. Správa státních podniků.
Celkový přehled
Přehled nákladů provozovacích rozpočtů
Skupina III. Správa státního dluhu
Skupina I. Vlastní státní správa.
Kapitola 1. President republiky a kancelář presidenta republiky
Kapitola 2. Národní shromáždění
Kapitola 2a. Slovenská národní rada
Kapitola 3. Předsednictvo vlády
Kapitola 3a. Predsedníctvo Sboru povereníkov
Kapitola 4. Ministerstvo zahraničních věcí
Kapitola 5. Ministerstvo národní obrany
Kapitola 6. Ministerstvo vnitra
(Povereníctvo vnútra)
Kapitola 7. Ministerstvo spravedlnosti s nejvyšším soudem
(Povereníctvo spravodlivosti s Najvyšším súdom)
Kapitola 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonů
Kapitola 9. Nejvyšší správní soud
(Najvyšší správny súd)
Kapitola 10. Ministerstvo školství a osvěty
(Povereníctvo školstva a osvety)
Kapitola 11. Ministerstvo informací
(Povereníctvo informácií)
Kapitola 12. Ministerstvo zemědělství
(Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy)
Kapitola 13. Ministerstvo výživy
(Povereníctvo výživy a zásobovania)
Kapitola 14. Ministerstvo průmyslu
(Povereníctvo priemyslu a obchodu)
Kapitola 15. Ministerstvo vnitřního obchodu
Kapitola 16. Ministerstvo zahraničního obchodu
Kapitola 17. Nejvyšší úřad cenový
Kapitola 18. Ministerstvo techniky
(Povereníctvo techniky)
Kapitola 19. Ministerstvo dopravy
(Povereníctvo dopravy)
Kapitola 20. Ministerstvo pošt
(Povereníctvo pôšt)
Kapitola 21. Ministerstvo sociální péče
(Povereníctvo sociálnej starostlivosti)
Kapitola 22. Ministerstvo zdravotnictví
(Povereníctvo zdravotníctva)
Kapitola 23. Odpočivné a zaopatřovací platy
Kapitola 24. Ministerstvo financí
(Povereníctvo financií)
kapitola 25. Všeobecná pokladní správa
Kapitola 26. Státní úřad statistický
Kapitola 27. Nejvyšší účetní kontrolní úřad
(Najvyšší kontrolný dvor)
Skupina II. Správa státních podniků.
Ústřední státní podniky.

§ 1. Tabáková režie
§ 2. Státní mincovna Kremnici
§ 3. Státní loterie
§ 4. Československá pošta
§ 5. Československé státní dráhy
§ 6. Československé aerolinie
Státní podniky v zemích českých.

§ 7. Poštovní spořitelna
§ 8. Státní lesy a statky
§ 9. Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských
§ 10. Státní statky zemědělských škol
§ 11. Uhříněveský školní závod zemědělský
§ 12. Žabčický školní závod zemědělský
§ 13. Školní závod zemědělský vysoké školy veterinární v Brně-Nový Dvůr
§ 14. Státní veterinární ústav v Ivanovicích na Hané
§ 15. Státní lázně
§ 16. Státní tiskárny a Úřední list
§ 17. Československá tisková kancelář
Státní podniky na Slovensku.

§ 18. Štátne lesy
§ 19. Štátne majetky
§ 20. Štátne majetky hospodárskych škôl a výskumných ústavov
poľnohospodárskych
§ 21.