dnes je 21.5.2024

Input:

217/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky

č. 217/1946 Zb.
[zrušené nepriamo č. 245/1946 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. listopadu 1946,
jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, jehož účinnost ve znění zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 22 Sb., byla prodloužena zákonem ze dne 8. července 1946, č. 149 Sb.:
§ 1.
Doba zvýšené ohrožení republiky ve smyslu § 18 dekretu č. 16/1945 Sb., jehož účinnost ve znění zákona č. 22/1946 Sb. byla prodloužena zákonem č. 149/1946 Sb., se končí dnem 31. prosince 1946.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.,
Dr. Clementise
Široký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
Lichner v. r.
 
též za ministra Masaryka
a státního tajemníka