dnes je 16.4.2024

Input:

217/1947 Sb., Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947

č. 217/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947
o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
K státním starobním podporám vyplaceným v prosinci roku 1947 podle zákona ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb., o státních starobních podporách, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících a podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 107 Sb. n. SNR, o dočasné úpravě státní starobní podpory, ve znění nařízení Slovenské národní rady ze dne 26. února 1946, č. 27 Sb. n. SNR, se poskytne pro rok 1947 jednorázový mimořádný vánoční přídavek.
§ 2.
Přídavek činí 1000 Kčs. Poskytuje-li se státní starobní podpora dvěma osobám, žijícím ve společné domácnosti, činí přídavek každé z nich 750 Kčs; bezmocnému poživateli státní starobní podpory se však v takovém případě poskytne přídavek 1000 Kčs.
§ 3.
K státním starobním podporám vypláceným do ciziny se přídavek neposkytuje.
§ 4.
Náklady spojené s výplatou přídavku se uhradí ze státních prostředků.
§ 5.
Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daní.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1947; provede je ministr sociální péče v dohodě s ministrem financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Nejedlý v. r.