dnes je 28.5.2024

Input:

218/1946 Sb., Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových

č. 218/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 18. listopadu 1946
o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových.
Podle § 106 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji, a to, pokud jde o Slovensko, v dohodě s pověřencem financí:
§ 1.
Částky, jimiž se podle § 543 a 544 trestního zákona důchodkového, §§ 3 a 4 nařízení ministerstva financí ze dne 26. února 1851, č. 52 ř. z., jakož i podle § 18 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, řídí příslušnost finančních úřadů ve věcech upouštěcího řízení, se zvyšují, a to
a) u silničních celních úřadů na 1000,- Kčs,
b) u ostatních celních úřadů na 2000,- Kčs,
c) u důchodkových kontrolních úřadů na 2000,- Kčs a
d) u finančních úřadů I. stolice pro správu nepřímých daní a poplatků na 50 000,- Kčs.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.