dnes je 26.5.2024

Input:

219/1946 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

č. 219/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1946
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a upravuje takto:
Text změn uveřejněn v částce 96/1946 Sb.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Zenkl v. r.
Ursíny v. r.
Široký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Lichner v. r.