dnes je 2.12.2023

Input:

22/1954 Sb., Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů, platné do 10.4.1960

č. 22/1954 Zb.
[zrušené č. 41/1960 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 11. května 1954,
kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 zákona č. 66/1952 Sb., o organisaci soudů:
§ 1.
Odchylkou od zásady, podle které se sídla a obvody lidových soudů shodují se sídly a obvody okresních národních výborů nebo národních výborů postavených jim na roveň,
1. je stanoveno sídlo lidového soudu
a) ve Zbraslavi pro územní obvod okresního národního výboru pro Prahu-jih;
b) v Železném Brodě pro územní obvod okresního národního výboru v Semilech;
c) v Novém Městě nad Metují pro územní obvod okresního národního výboru v Dobrušce;
d) v Náměšti nad Oslavou pro územní obvod okresního národního výboru ve Velké Bíteši;
e) ve Strážnici pro územní obvod okresního národního výboru ve Veselí nad Moravou;
2. je zřízen
a) lidový soud s výlučnou pravomocí ve věcech trestních (dále jen „lidový soud trestní“) v Praze s působností pro územní obvody všech obvodních národních výborů v Praze a okresních národních výborů pro Prahu-sever, Prahu-východ a Prahu-západ;
b) lidový soud s výlučnou pravomoci ve věcech občanskoprávních (dále jen „lidový soud civilní“) v Praze s působností pro územní obvody všech obvodních národních výborů v Praze a okresních národních výborů pro Prahu-sever, Prahu-východ a Prahu-západ;
c) lidový soud v Českých Budějovicích s působností pro územní obvody městského národního výboru v Českých Budějovicích a okresního národního výboru v Českých Budějovicích;
d) lidový soud v Plzni s působností pro územní obvody městského národního výboru v Plzni a okresního národního výboru v Plzni;
e) lidový soud v Karlových Varech s působností pro územní obvody městského národního výboru v Karlových Varech a okresního národního výboru v Karlových Varech;
f) lidový soud v Ústí nad Labem s působností pro územní obvody městského národního výboru v Ústí nad Labem a okresního národního výboru v Ústí nad Labem;
g) lidový soud v Liberci s působností pro územní obvody městského národního výboru v Liberci a okresního národního výboru v Liberci;
h) lidový soud v Hradci Králové s působností pro územní obvody městského národního výboru v Hradci Králové a okresního národního výboru v Hradci Králové;
ch) lidový soud v Pardubicích s působností pro územní obvody městského národního výboru v Pardubicích a okresního národního výboru v Pardubicích;
i) lidový soud v Jihlavě s působností pro územní obvody městského národního výboru v Jihlavě a okresního národního výboru v Jihlavě;
j) lidový soud trestní v Brně s působností pro územní obvody městského národního výboru v Brně a okresního národního výboru v Brně;
k) lidový soud civilní v Brně s působností pro územní obvody městského národního výboru v Brně a okresního národního výboru v Brně;
l) lidový soud v Olomouci s působností pro územní obvody městského národního výboru v Olomouci a okresního národního výboru v Olomouci;
m) lidový soud v Gottwaldově s působností pro územní obvody městského národního výboru v Gottwaldově a okresního národního