dnes je 19.7.2024

Input:

220/1947 Sb., Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948

č. 220/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947
o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení zákona ze dne 14. května 1947, č. 82 Sb., o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou, platí také pro úpravu placené dovolené na zotavenou v roce 1948.
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede jej ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Nejedlý v. r.