dnes je 22.6.2024

Input:

220/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec

č. 220/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. září 1948,
jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 20, odst. 1, poslední věty, § 255, odst. 1, písm. a) a § 255, odst. 2 zákona ze dne 15.dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění (dále jen „zákon“):
§ 1.
Dokud nenabude účinnosti ustanovení § 120, odst. 1 zákona, hradí zaměstnavatel a zaměstnanec [§ 2, odst. 1, písm. a) zákona] po jednotné polovině pojistného.
§ 2.
Zaměstnavatel hradí celý úrazový příspěvek podle ustanovení § 117, odst. 3, druhé věty zákona.
§ 3.
Dokud na podkladě nové úpravy platů veřejných zaměstnanců nebude stanoveno jinak, hradí veřejní zaměstnanci, kteří mají v případě nemoci nárok na služební plat (příjem) alespoň po dobu jednoho roku (§ 36, odst. 5 zákona), a příjemci odpočivných (zaopatřovacích) platů z veřejného pensijního zaopatření, po případě opakujících se darů a pensí z milosti z veřejných prostředků [§ 8, písm. b) zákona] na pojistném nemocenském pojištění 2% a jejich zaměstnavatelé, po případě plátci odpočivných (zaopatřovacích) platů 3%, a to ze základu, ze kterého se vyměřovalo pojistné jejich dosavadního nemocenského pojištění.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1948; provede je ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Erban v. r.