dnes je 16.4.2024

Input:

221/1947 Sb., Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání

č. 221/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947
o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení §§ 1 až 9 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, č. 14 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění vyplývajícím z nynějšího právního stavu, platí přiměřeně do 31. prosince 1948.
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Kočvara v. r.
Tymeš v. r.
Široký v. r.
Masaryk v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Čepička v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
Dr. Clementis v. r.
Lichner v. r.