dnes je 5.3.2024

Input:

222/1947 Sb., Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů

č. 222/1947 Zb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947,
kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Pro veškeré řádné soudy v republice Československé platí doba od 1. ledna 1948 do 31. prosince 1949 za dobu jejich nové organisace podle § 99 ústavní listiny.
§ 2.
Tento zákon nabývá nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede jej ministr spravedlnosti.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Drtina v. r.