dnes je 21.5.2024

Input:

222/1948 Sb., Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku

č. 222/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 17. září 1948,
jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku.
Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona:
§ 1.
Pro brance odvedené v roce 1948 a pro brance odvedené v dřívějších letech, kteří pro odklad presenční služby nebo pro odsunutí vojenského výcviku nastoupí do presenční služby nebo do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy v roce 1948, s výjimkou lékařů a magistrů farmacie, stanoví se jako termíny nástupu
a) do presenční služby 1. říjen 1948,
b) do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy 4. listopad 1948, pokud ministerstvo národní obrany nerozhodne v jednotlivých případech jinak.
§ 2.
Vyhláška ministerstva národní obrany ze dne 23. srpna 1948, č. 217 Sb., o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku, se zrušuje.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
arm. gen. Svoboda v. r.