dnes je 15.4.2024

Input:

223/1947 Sb., Vyhláška, kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů

č. 223/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zemědělství
ze dne 15. prosince 1947,
kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů.
Ministr zemědělství vyhlašuje podle § 4. písm. a) a § 5, odst. 2 vládního nařízení ze dne 7. srpna 1940, č. 270 Sb., o příslušnosti ministerstva zemědělství:
§ 1.
Použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví č. 253/1944 Sb. se zrušuje.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ďuriš v. r.