dnes je 21.5.2024

Input:

223/1948 Sb., Nařízení ministra financí o zahájení činnosti Investiční banky, platné do 31.12.1989

č. 223/1948 Zb.
[zrušené č. 158/1989 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 23. září 1948
o zahájení činnosti Investiční banky.
Ministr financí nařizuje podle § 13, odst. 1 a § 14, odst. 2 zákona ze dne 20. července 1948, č. 183 Sb., o Investiční bance:
§ 1.
Investiční banka, zřízená zákonem č. 183/1948 Sb., zahájí činnost dnem 1. října 1948.
§ 2.
Ustanovení § 7 a § 14, odst. 2 zákona ze dne 14. března 1934, č. 49 Sb., o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, a §§ 3 až 6, 8 až 10 a 12 zákona ze dne 25. listopadu 1941, č. 257 Sl. z., o rozšíření působnosti Slovenské hypoteční a komunální banky, pokud se vztahují na povinné vklady peněžních a pojišťovacích ústavů u uvedených ústavů, zůstávají platnými, po případě použivatelnými do 31. prosince 1948.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1948.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.