dnes je 21.7.2024

Input:

23/1950 Sb., Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví

č. 23/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 22. února 1950
o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
K provedení nové organisace vojenských soudů podle příslušných ustanovení vojenského trestního řádu se stanoví za dobu ve smyslu § 141 odst. 2 ústavy doba od 1. března 1950 do 31. prosince 1950.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 1950; provede jej ministr národní obrany.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
arm.gen.Svoboda v.r.