dnes je 21.4.2024

Input:

23/1957 Sb., Zákon o podnikových fondech pracujících

č. 23/1957 Zb.
ZÁKON
ze dne 18. dubna 1957
o podnikových fondech pracujících.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Účinným prostředkem k tomu, aby byl podnícen hmotný zájem pracujících na plnění a překračování úkolů podniku, rozvíjeno socialistické soutěžení a zvyšována účast pracujících na řízení podniku v duchu jednoty zájmů pracujících, podniků a celého národního hospodářství, jsou podnikové fondy pracujících.
§ 2
(1) Podnikové fondy pracujících mohou být zřizovány v národních podnicích a v ostatních hospodářských organisacích státního socialistického sektoru, po případě i v jednotlivých jejich útvarech (dále jen „podniky“).
(2) Podnikové fondy pracujících, zejména jejich zdroje a hospodaření, upravuje vláda přihlížejíc k těm výsledkům činnosti podniků, které mají rozhodující význam pro rozvoj národního hospodářství, a ke zvláštnostem jednotlivých hospodářských odvětví.
(3) Podrobnější úpravu podnikových fondů pracujících stanoví příslušní ministři v dohodě s ústředním výborem příslušného odborového svazu a s ministrem financí.
§ 3
(1) Zrušují se všechny předpisy, pokud upravují ředitelské fondy v hospodářských organisacích státního socialistického sektoru; zejména se zrušují:
1. vládní nařízení č. 27/1953 Sb., o ředitelských fondech v národních a komunálních podnicích průmyslových;
2. vládní nařízení č. 28/1953 Sb., o ředitelských fondech v národních podnicích stavebních a montážních a v komunálních podnicích stavebních;
3. vládní nařízení č. 29/1953 Sb., o ředitelských fondech na železnicích;
4. vládní nařízení č. 113/1953 Sb., o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních;
5. vládní nařízení č. 34/1955 Sb., o ředitelských fondech v podnicích státního obchodu, jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu.
(2) Nedotčeny zůstávají předpisy o ředitelských fondech v rozpočtových organisacích, zejména zákonné opatření č. 25/1956 Sb., o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích.
§ 4
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957; provedou jej všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
 
 
Dolanský v. r.
Tesla v. r.
Kopecký v. r.
Uher v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Beran v. r.
Poláček v. r.
Jonáš v. r.
Barák v. r.
Reitmajer v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dr. Škoda v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Bukal v. r.
Plojhar v. r.
Dvořák v. r.
Dr. Šlechta v r.
Dr. Kahuda v. r.
Bakuĺa v. r.
generál plukovník Lomský v. r.
David v. r.
Dr. Neuman v. r.
Ďuriš v. r.
Ouzký v. r.
Krajčír v. r.
Pospíšil v. r.
Krosnář v. r.
Ing. Púčik v. r.
Machačová v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Zatloukal v. r.