dnes je 16.4.2024

Input:

230/1947 Sb., Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem

č. 230/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 31. prosince 1947
o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem.
V dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovím podle § 11, odst. 2 zákona ze dne 29. března 1928, č. 55 Sb., o cestovních pasech, toto:
§ 1.
Visová povinnost pro majitele diplomatických a zvláštních (služebních) cestovních pasů bulharských se zrušuje.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948.
Nosek v. r