dnes je 26.5.2024

Input:

231/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu

č. 231/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1946,
jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:
§ 1.
(1) Ustanovení § 219, odst. 3, písm. b) vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládního nařízení ze dne 30. dubna 1946, č. 104 Sb., se mění takto:
„b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 165,- Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu.“
(2) Seznam B uvedený v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:
B. Náhradní dávka za monopolní daň z lihu.
 
Saz. čís.
Druh zboží
Stálá náhradní dávka
Vyměřovací základna
Tára pro vnitřní obaly
 
 
Kčs
 
 
109
Desertní vína s přísadou alkoholu (cyperské, kapské, madeira, malaga, malvasia, marsala, moskato, porto, sherry, xeres a pod.), mají-li více než 15, nejvýše však 22 1/2 objemových procent alkoholu
1237,50
100 kg čisté váhy nebo 100 litrů
pro sudy 13%
 
 
165,-
100 kg čisté váhy (litrů) a stupeň přes 15 objemových procent
pro sudy 13%
6201
Ethylnatý ether (sirný ether)
280 875,-
100 kg čisté váhy
pro sudy 20%
630
Alkoholická léčiva, nemají-li více než 15 objemových procent alkoholu
2 475,-
 
 
632
Alkoholické aromatické tresti
14 850,-
100 litrů
 
633b
Voňavky a kosmetické prostředky obsahující alkohol
14 850,-
 
 
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
Lichner v. r.