dnes je 22.6.2024

Input:

231/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu

č. 231/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. prosince 1947,
jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 3 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:
§ 1.
Základní úkoly, stanovené zákonem č. 192/1946 Sb. (dále jen „zákon“) v oborech průmyslu, zemědělství a stavebnictví, které jsou dotčeny podstatnou změnou v předpokladech, za nichž byl dvouletý plán sestaven, způsobenou mimořádnými hospodářskými poměry a neúrodou v roce 1947, se nově upravují podle dalších ustanovení.
§ 2.
Základní úkoly v průmyslu.
Z úkolů, které zákon stanoví v § 2 jako základní úkoly pro průmysl na rok 1948, se dále uvedené úkoly nově upravují tak, že činí
a) ve výrobě báňské:
výroba koksu . . . . . . . . . . . . . . . . .4,840.000 tun,
těžba železné rudy . . . . . . . . . . . . . 1,290.253 tun;
b) ve výrobě energie:
výroba elektřiny . . . . . . . . . . . . .7.556,000.000 kWh,
výroba plynu . . . . . . . . . . . . . . . . 680,150.000 m3;
c) ve výrobě hutnické:
výroba surového železa . . . . . . . . . 1,508.500 tun,
výroba surové oceli . . . . . . . . . . . . 2,455.000 tun,
výroba válcovaných výrobků . . . . . 1,730.000 tun;
d) v průmyslu železa a kovu:
výroba železničních vagonů . . . . . . . . . .7.802 kusy,
výroba tramvajových vozů a trolejbusů . . . 135 kusů,
výroba hospodářských strojů hodnotu . . . . .1.448,195.000 Kčs,
při čemž činí zejména
výroba strojů na zpracování a přípravu půdy . 102.844 kusy,
strojů secích a sázecích . . . . . . . 16.100 kusů,
strojů sklizňových . . . . . . . . . . 49.607 kusů,
strojů na zpracování sklizně . . . . . 11.467 kusů,
strojů na přípravu krmiv . . . . . . . 55.023 kusy,
ostatních hospodářských strojů . . . . 65.318 kusů,
výroba odlitků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.000 tun,
výroba elektromotorů 0,5 do 25 kW . . . . . 270.000 kusů,
výroba motocyklů . . . . . . . . . . . . . . 70.250 kusů,
výroba radiopřijímačů . . . . . . . . . . . 200.000 kusů;
e) ve výrobě chemické:
výroba syntetických pohonných látek z převážně domácích surovin . . . . . . . . . . o 22 % více proti stavu v roce 1946,
výroba mazacích olejů . . . . . . . . . . . o 103 % více proti stavu v roce 1946,
výroba benzenu (benzolu) a homologů. . . . . o 44 % více proti stavu v roce 1946,
výroba fosforečných hnojiv . . . . . . . . . 314.165 tun,
výroba dusíkatých hnojiv . . . . . . . . . . 146.820 tun,
výroba kyseliny sírové . . . . . . . . . . . . 205.842 tuny,
výroba sody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102.400 tun,
výroba umělé střiže . . . . . . . . . . . . . . . 16.750 tun,
výroba umělého hedvábí . . . . . . . . . . . . .5.000 tun;
f) v průmyslu sklářském:
výroba dutého skla . . . . . . . . . . . . . 110.570 tun,
výroba plochého skla . . . . . . . . . . . . 17,000.000 m2,
výroba drobného skla . . . . . . . . . . . . 5.500 tun;
g) v průmyslu kamene, zemin a keramiky:
výroba cementu . . . . . . . . . . . . . . . o 6,6 % více, než bylo stanoveno předběžným rozvrhovým číslem pro rok 1948 („orientačním číslem“),
výroba cihel . . . . . . . . . . . . . . . . 964,900.000 jednotek,
výroba tašek .