dnes je 30.9.2023

Input:

231/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky

č. 231/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. října 1949,
kterým se zrušuje Ústav pro péči o uprchlíky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1, písm. b) zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
(1) Ústav pro péči o uprchlíky, zřízený vládním nařízením ze dne 11. listopadu 1938, č. 292 Sb., se zrušuje.
(2) Práva a závazky ústavu přecházejí na stát. Jejich vypořádání provede ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1949; provede je ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Zápotocký v. r.
Erban v. r.