dnes je 21.5.2024

Input:

233/1948 Sb., Zákon o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev

č. 233/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 7. října 1948
o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Název ministerstva informací zní „ministerstvo informací a osvěty“.
(2) Název ministerstva školství a osvěty zní „ministerstvo školství, věd a umění“.
§ 2.
(1) Název pověřenectva informací zní „pověřenectvo informací a osvěty“.
(2) Název pověřenectva školství a osvěty zní „pověřenectvo školství, věd a umění“.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři informací, školství a osvěty a vnitra.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Kopecký v. r.