dnes je 26.5.2024

Input:

234/1948 Sb., Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy

č. 234/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství
ze dne 4. října 1948
o přenesení působnosti ministerstva zemědělství
v některých věcech pozemkové reformy.
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle § 14, odst. 2 zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy:
§ 1.
Na Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství, na Slovensku na pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy, se přenáší:
a) obstarání knihovního pořádku na veškeré půdě, na kterou se vztahují ustanovení zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, a předpisů jej provádějících (první pozemková reforma),
b) provádění předpisů o právních poměrech vztahujících se na půdu přidělenou podle zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb., kterým se vydávají po rozumu § 10 zákona záborového ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr ku přidělené půdě (zákon přídělový), zákon ze dne 27. května 1931, č. 93 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o právním poměru k přidělené půdě (malý zákon přídělový), a podle zákona č. 142/1947 Sb. ve znění zákona ze dne 21. března 1948, č. 44 Sb.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ďuriš v. r.