dnes je 22.6.2024

Input:

236/1949 Sb., Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví dny, jimiž Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením omezeným, a družstvo hospodářských lihovarů, Bratislava, vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky v Praze a zanikají

č. 236/1949 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministryně výživy
ze dne 27. října 1949,
kterým se stanoví dny, jimiž Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, a Družstvo hospodářských lihovarů, Bratislava, vplývají do Ústředí pro hospodaření
se zemědělskými výrobky v Praze a zanikají.
Ministryně výživy nařizuje podle § 11, odst. 1 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky:
§ 1.
(1) Dnem 31. srpna 1949 vplývá do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsaného společenstva s ručením obmezeným v Praze, a zaniká Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným.
(2) Dnem 30. září 1949 vplývá do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsaného společenstva s ručením obmezeným v Praze, a zaniká Družstvo hospodářských lihovarů, Bratislava.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 1949.
 
Zápotocký v. r.
Ing. Jankovcová v. r.