dnes je 15.4.2024

Input:

239/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů

č. 239/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. prosince 1946,
kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů:
§ 1.
U okresních soudů svěřuje se úředníkům vyšší pomocné soudní služby samostatné vyřizování těchto věcí:
1. vydávání platebních rozkazů v řízení upomínacím,
2. potvrzování právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí,
3. věci pozůstalostní,
4. věci poručenské (opatrovnické),
5. věci exekucí na hmotné věci movité a na pohledávky k dobytí peněžitých pohledávek,
6. vymáhání peněžitých trestů jakéhokoliv druhu a nákladů trestního řízení,
7. věci knih pozemkových.
§ 2.
(1) Soudci se vyhrazuje mimo věci uvedené v § 2 zákona č. 57/1931 Sb., ve věcech poručenských a opatrovnických též rozhodování o tom, komu se poručenec (opatrovanec) svěří do výživy a výchovy, rozhodování ve věcech alimentačních a rozhodování o výchovných, léčebných a ochranných opatřeních uvedených v § 1 zákona ze dne 11. března 1931, č. 48 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží.
(2) Soudce okresního soudu, jemuž věc jest přikázána podle rozvrhu práce, může si vyhraditi vyřizování určitých věcí, jinak svěřených úředníkům vyšší pomocné soudní služby, a to buď vůbec, anebo případ od případu. Vždy přísluší soudci rozhodovati o sporných otázkách právních.
§ 3.
(1) Úředníkům vyšší pomocné soudní služby může býti vůbec přikázáno konání pomocných konceptních služeb ve správních věcech justičních a, je-li toho třeba, i vykonávání prací soudní kanceláře.
(2) Vyřizuje-li úředník vyšší pomocné soudní služby samostatně věci knih pozemkových (§ 1, č. 7), nesmí zároveň obstarávati práci listovního.
§ 4.
(1) Předseda sborového soudu II. stolice určí, přihlížeje k potřebám soudní služby, na návrh předsedy příslušného sborového soudu I. stolice, kterými z úkolů uvedených v § 1 bude úředník vyšší pomocné soudní služby u jednotlivého soudu pověřen.
(2) Působnost předsedy sborového soudu II. stolice podle odstavce 1 vykonává na Slovensku pověřenec pro spravedlnost.
§ 5.
Zrušuje se vládní nařízení ze dne 12. června 1931, č. 95 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti 7. dne po vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
Lichner v. r.