dnes je 29.2.2024

Input:

239/1948 Sb., Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky

č. 239/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. října 1948
o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5, odst. 2 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1.
(1) Na paměť třicetiletého trvání Československé republiky se razí 1 000 000 kusů pamětních stříbrných stokorun (dále jen „pamětní stokoruny“).
(2) Pamětní stokoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní stokoruny je 14 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince je 31 mm.
(3) Na líci pamětní stokoruny je státní znak republiky Československé v ohraničeném poli, kolem něho v jedné řádce nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“.
(4) Na rubu pamětní stokoruny je symbolická postava v pohybu do výše, která zvedá pravou rukou vítězný prapor a v levé zdvižené ruce drží vavřínovou ratolest věnčící prapor. Pod symbolickou postavou jsou tři polokruhy, symbol duhy, a pod nimi při dolním okraji je umístěno označení hodnoty mince číslicí „100“. Na levé straně v kruhu je rok založení Československé republiky „1918“, po pravé straně je vyznačen třicátý rok trvání republiky „1948“. Dole v levém rohu je jméno původcovo „O. Španiel“.
(5) Okraj mince je hladký se střídavě vyraženými šesticípými hvězdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obou stranách mince je plochá obruba.
§ 2.
Pamětní stokoruny počne Národní banka Československá vydávati u svého ústředí v Praze a u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálních úřadoven dne 27. října 1948.
§ 3.
Pamětní stokoruny vydané podle § 1 přijímají státní a jiné veřejné pokladny a peněžní ústavy bez omezení. Jinak není nikdo povinen přijímati více než 10 kusů těchto mincí.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
 
Obrázek  pamětní stokoruny: (líc, rub) je v částce 89/1948 Sb. zákonů na straně 1505.