dnes je 26.2.2024

Input:

24/1946 Sb., Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

č. 24/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 22.ledna 1946
o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
§ 1.
(1) Do 30.června 1946 přísluší konati hlavní přelíčení o zločinech a přečinech, přikázaných podle platného práva soudům porotním, sborovému soudu první stolice.
(2) Hlavní přelíčení budiž konáno před sborem čtyř soudců, z nichž jeden předsedá.
§ 2.
(1) O hlavním přelíčení a opravných prostředcích proti rozsudkům v něm vyneseným platí ustanovení hlavy XVIII trestního řádu ze dne 23.května 1873, č. 119 ř. z.,a zákonné předpisy je doplňující, jakož i ustanovení § 338, odst. 2 a 3 a § 339 trestního řádu.
(2) Neužije-li obžalovaný práva, aby si zřídil obhájce, budiž mu zřízen pod neplatností (§ 281, č. 3 trestního řádu) pro hlavní přelíčení obhájce z moci úřední.
Čl. II.
Do 30.června 1946 přísluší konati hlavní přelíčení pro zločiny a přečiny, uvedené v § 1 zákona ze dne 30.května 1924, č. 124 Sb., o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti ve znění § 39 zákona ze dne 28.června 1933, č. 108 Sb., o ochraně cti, sboru tří soudců bez účasti kmetů.
Čl. III.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1946 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti.
 
Dr. Beneš v.r.
Fierlinger v.r.
Dr. Drtina v.r.