dnes je 16.4.2024

Input:

24/1947 Sb., Vládní nařízení o náhradách příslušejících porotcům

č. 24/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. února 1947
o náhradách příslušejících porotcům.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 23 zákona ze dne 10. prosince 1946, č. 232 Sb., o porotních soudech:
§ 1.
(1) Porotci, který vykonal svou povinnost, přísluší, nebydlí-li v místě, kde porotní soud zasedal, náhrada skutečně vzniklých jízdních výloh, a to v nejvyšší částce rovnající se jízdnému veřejnými dopravními prostředky o pravidelných spojích III. třídy vozové nebo II. třídy lodní, jakož i náhrada za nocleh a stravu v nejvyšší částce 100 Kčs denně.
(2) Porotci, kteří jsou odkázání na příjem z pracovního poměru nebo jsou maloživnostníky a vykonáváním úřadu porotce utrpí prokazatelnou újmu na svém výdělku, obdrží za každý den náhradu za ušlý výdělek až do 150 Kčs.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1947; provede je ministr spravedlnosti.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
Dr. Clementis v. r.
Lichner v. r.