dnes je 20.7.2024

Input:

24/1948 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků

č. 24/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 19. února 1948,
kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků.
Ministr financí vyhlašuje v dohodě s ministrem spravedlnosti podle § 9, písm. a) zákona ze dne 3. února 1948, č. 20 Sb., kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů, v příloze závazné znění sazby soudních poplatků, připojené k nařízení ze dne 15. září 1915, č. 279 ž. z., o soudních poplatcích, jak vyplývá ze změn provedených zákony vadnými za účinnosti tohoto nařízení. Toto závazné znění sazby nastupuje na místo upravené sazby soudních poplatků, uveřejněné vyhláškou ministerstva financí ze dne 10. ledna 1936, č. 9. Sb., a buď označováno jako „sazba soudních poplatků ze dne 19. února 1948, č. 24 Sb.“
 
Dr. Dolanský v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 24/1984 Sb.
Sazba soudních poplatků.
Text přílohy je uveřejněn v částce 11/1948 Sb.