dnes je 25.2.2024

Input:

24/1955 Sb., Vládní nařízení, kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost", platné do 14.10.1990

č. 24/1955 Zb.
[zrušené č. 404/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 4. května 1955,
kterým se zakládají řády „Řád Rudého praporu práce“, „Řád Rudé hvězdy práce“ a vyznamenání „Za pracovní věrnost“ a „Za pracovní obětavost“.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1.
Pro ocenění zásluh o budování socialismu v naší vlasti dlouholetou příkladnou prací v jednom povolání,
1. zakládají se řády:
a) „Řád Rudého praporu práce“,
b) „Řád Rudé hvězdy práce“;
2. zakládají se vyznamenání:
a) „Za pracovní věrnost“,
b) „Za pracovní obětavost“.
§ 2.
Řád Rudého praporu práce se propůjčuje za mimořádné zásluhy získané celoživotním dílem, dlouholetou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.
§ 3.
Řád Rudé hvězdy práce se propůjčuje za vynikající zásluhy získané dlouholetou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.
§ 4.
Vyznamenání Za pracovní věrnost se propůjčuje za vynikající zásluhy, získané víceletou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.
§ 5.
Vyznamenání Za pracovní obětavost se propůjčuje za zásluhy získané víceletou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.
§ 6.
(1) Podmínky pro udělení řádů a vyznamenání, jejich popis a způsob jejich nošení upravují stanovy, které vyhlásí předseda vlády.
(2) Vláda stanoví ve kterých pracovních oborech budou řády a vyznamenání podle tohoto nařízení udělovány; stanoví též podrobnější podmínky pro jejich udělování v jednotlivých pracovních oborech.
§ 7.
Věci řádů a vyznamenání podle tohoto nařízení spravuje předseda vlády.
§ 8.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Široký v. r.
 
 
Dr. Dolanský v. r.
Ďuriš v. r.
Smida v. r.
gen. arm. Dr. Čepička v. r.
Krajčír v. r.
Dr. Bartuška v. r.
Kopecký v. r.
Krosnář v. r.
Dvořák v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Machačová v. r.
Dr. Kahuda v. r.
Dr. Škoda v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Málek v. r.
Barák v. r.
Poláček v. r.
Maurer v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Štoll v. r.
Dr. Neuman v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Uher v. r.
Nosek v. r.
Plojhar v. r.
Beran v. r.
Pospíšil v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Jonáš v. r.
Ing. Púčik v. r.
David v. r.
Reitmajer v. r.