dnes je 21.5.2024

Input:

240/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství"

č. 240/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. října 1948,
jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb.:
Čl. I.
Ustanovení čl. 2, ad 3 stanov Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“, připojených k vládnímu nařízení ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý řád Bílého lva „Za vítězství“ (příloha k vyhlášce ministra vnitra č. 43/1946 Sb.), se mění a znějí takto:
„Medaile Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“ jsou raženy ze stříbra 800/1000 ryzosti, mají průměr 26,5 mm a na obrubě 2 mm síly. Ve středním poli lícní strany, mající průměr 18 mm, je umístěn malý státní znak republiky Československé. Na mezikruží při obvodu medaile je nápis „Za vítězství“ a při dolním okraji medaile pod nápisem jsou dva zkřížené meče. Na rubu medaile je uprostřed monogram „ČSR“ s vavřínovou snítkou. Na mezikruží při obvodu medaile je nápis „Pravda vítězí“ a při dolním okraji medaile pod nápisem je lipová snítka. Vyobrazení medaile je připojeno.
Zlatá medaile Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“ je pozlacená, stříbrná je v provedení mdlém a oranžového zabarvení.
Medaile jsou zavěšeny na stuze jednoduchým závěsným kroužkem, a to zlatá pozlaceným, stříbrná stříbrným.
Stuha je z moiré hedvábí a je šarlatově červená a vroubená na obou krajích ve vzdálenosti 2 mm od kraje bílým pruhem 6 mm širokým. Je 50 mm dlouhá a její dolejší konec se zužuje do špičky.“
Čl. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zahraničních věcí a národní obrany.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
za ministra dr. Clementise
arm. gen. Svoboda v. r.
 
Obrázek líc a rub vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“ je uveden v částce 89/1948 Sb., strana 1506.