dnes je 8.12.2023

Input:

242/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění

č. 242/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. listopadu 1948,
jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 279, odst. 4 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění (dále jen „zákon“):
§ 1.
Ustanovení §§ 151, 241 až 245, 255 až 258, 260 a § 278, odst. 1 a 2 zákona nabývají účinnosti dnem 1. října 1948.
§ 2.
Ustanovení §§ 247 až 254 a 259 zákona nabývají účinnosti dnem 1. července 1948.
§ 3.
Ustanovení § 276, § 278, odst. 3 a § 280 zákona nabývají účinnosti dnem 15. května 1948.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. května 1948; provede je ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Erban v. r.