dnes je 19.7.2024

Input:

246/1948 Sb., Zákon o náhradě poslanců Národního shromáždění, platné do 30.11.1954

č. 246/1948 Zb.
[zrušené č. 62/1954 Zb.]
ZÁKON
ze dne 25. října 1948
o náhradě poslanců Národního shromáždění.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Dekret presidenta republiky ze dne 23. října 1945, č. 106 Sb., o platech členů Prozatímního Národního shromáždění, se vztahuje obdobně na poslance Národního shromáždění.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 9. června 1948; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministry financí a dopravy.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v.r.