dnes je 2.10.2023

Input:

246/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků

č. 246/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. listopadu 1949,
kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle článku I, odst. 2 zákona ze dne 15. června 1949, č. 161 Sb., o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků:
§ 1.
(1) U národních podniků jmenovaných v článku I zákona č. 161/1949 Sb., se kmenové jmění určuje těmito činiteli:
a) u podniků, jejichž činnost záleží v nákupu a prodeji zboží, bilanční hodnotou investičního majetku zvýšenou o hodnotu části normálního skladu zboží v podniku, stanovenou podle směrnic uvedených v odstavci 2;
b) u podniků, jejichž činnost záleží v obstarávání služeb a dodávání výkonů, bilanční hodnotou investičního majetku.
(2) Výši kmenového jmění jednotlivých národních podniků stanoví ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministrem financí na návrh národního podniku. Ministr vnitřního obchodu vydá v dohodě s ministrem financí směrnice pro vypracování návrhů na úpravu kmenového jmění, ve kterých zejména určí způsob, jakým se stanoví normální sklad zboží v podniku se zřetelem k jeho plánované tržbě, a v procentech část hodnoty normálního skladu, která má býti kryta kmenovým jměním.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministrem financí.
 
Zápotocký v. r.
Krajčír v. r.