dnes je 19.4.2024

Input:

25/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé

č. 25/1945 Zb.
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 23. června 1945
o sjednocení celního práva na území republiky Československé.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Pro československé celní území platí výhradně celní právo platné dne 29. září 1938, zejména celní zákon ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a všeobecný celní sazebník pro československé celní území.
§ 2.
Na dobu do 31. prosince 1945 se zrušují všeobecná cla, stanovená celním sazebníkem na dovoz zboží, vyjímajíc cla na kávu s. č. 2, čaj s. č. 3, koření s. č. 4 až 8, ananas s. č. 15, mandle s. č. 16 a tabák a tabákové výrobky s. č. 22, kteréžto zboží podléhá všeobecným clům, platným dne 29. září 1938.
§ 3.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš. v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Šrobár v. r.