dnes je 21.5.2024

Input:

25/1947 Sb., Vládní nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie

č. 25/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. února 1947
o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. I, č. 4 zákona ze dne 26. května 1936, č. 144 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech:
§ 1.
(1) Vojenská služba se započítává do právní služby předepsané pro zápis do seznamu advokátů polovinou.
(2) Kandidátům advokacie, kterým bude zkrácena doba právní služby, předepsaná pro zápis do seznamu advokátů, podle § 5, odst. 1 zákona ze dne 16. října 1946, č. 201 Sb., o úpravě některých otázek týkajících se advokacie, se započítává vojenská služba podle tohoto nařízení jen, pokud tím nebude doba předepsané právní služby u advokáta zkrácena celkem o více než 1 1/2 roku.
(3) Kandidátům advokacie, kterým bude zkrácena doba právní služby, předepsaná pro zápis do seznamu advokátů, podle § 5, odst. 2 uvedeného zákona, se započítává vojenská služba podle tohoto nařízení jen, pokud tím nebude doba předepsané právní služby u advokáta zkrácena celkem o více než 3 roky.
§ 2.
Vojenskou službou podle tohoto nařízení se rozumí služba presenční a vojenský výcvik příslušníků náhradní zálohy v československé branné moci; k době, o niž byla vojenská služba prodloužena z trestu, se nepřihlíží.
§ 3.
Vládní nařízení ze dne 3. července 1936, č. 224 Sb., o započtení vojenské služby presenční do právní praxe kandidátů advokacie, se zrušuje.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr spravedlnosti.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
Dr. Clementis v. r.
Lichner v. r.