dnes je 26.5.2024

Input:

25/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se slučují podniky "Státní lesy a statky", "Státní statky" a "Státní lesy", platné do 31.12.1948

č. 25/1948 Zb.
[zrušené č. 312/1948 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. března 1948,
kterým se slučují podniky „Státní lesy a statky“, „Státní statky“ a „Státní lesy“.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2 a 6 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:
§ 1.
Podnik “Státní lesy a statky“ v zemích České a Moravskoslezské a podniky „Státní statky“ a „Státní lesy“ na Slovensku se slučují v jeden státní podnik, zvaný „Státní lesy a statky“, který se prohlašuje za podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření (§ 1 vládního nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní).
§ 2.
Vládní nařízení ze dne 26. února 1946, č. 40 Sb., o rozdělení podniku „Státní lesy a statky“, se zrušuje.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zemědělství a financí.
 
Gottwald v. r.
Široký v. r. Kopecký v. r.
Laušman v. r. Fierlinger v. r.
Zápotocký v. r. Ďuriš v. r.
Dr. Clementis v. r. Krajčír v. r.
arm. gen. Svoboda v. r. Petr v. r.
Dr. Ševčík v. r. Dr. Ing. Šlechta v. r. Dr. Gregor v. r. Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r. Erban v. r.
Dr. Dolanský v. r. Plojhar v. r.
Dr. Nejedlý v. r. Ing. Jankovcová v. r. Dr. Čepička v. r. Dr. Šrobár v. r.