dnes je 16.4.2024

Input:

25/1950 Sb., Zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti

č. 25/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 22. února 1950,
kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Lhůta k podání žádosti o udělení československého státního občanství podle §1 a 2 zákona č. 74/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, která byla prodloužena zákonem č. 107/1948 Sb., se prodlužuje do 31. prosince 1950.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
 
Nosek v. r