dnes je 19.7.2024

Input:

251/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se zmocňují ministři financí a národní obrany, aby některým bývalým příjemcům odpočivných a zaopatřovacích platů obnovili nárok na tyto platy

č. 251/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. listopadu 1949,
kterým se zmocňují ministři financí a národní obrany, aby některým bývalým příjemcům odpočivných a zaopatřovacích platů obnovili nárok na tyto platy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15, odst. 1 zákona ze dne 23. února 1949, č. 63 Sb., o úpravě právních poměrů některých veřejných zaměstnanců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, kteří zůstali v době nesvobody na území Československé republiky obsazeném cizí mocí (dále jen „zákon“):
§ 1.
Ministři financí a národní obrany se zmocňují, aby v oborech své působnosti obnovili nárok na odpočivné (zaopatřovací) platy, který se považuje za zaniklý podle § 1, odst. 2 zákona, těm bývalým příjemcům, u nichž jsou splněny podmínky § 2 tohoto nařízení.
§ 2.
Nárok na odpočivné (zaopatřovací) platy lze obnoviti jen těm příjemcům, jejichž pensijní zaopatření bylo v době okupace převzato Německou říší, kterým již byla po dni 5. května 1945 uvolněna výplata jejich pensijních požitků na základě zjištění, že jde o osoby, které se neposuzují podle § 1, odst. 4 dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., jako Němci, po případě nenabyly za okupace německé státní příslušnosti ani se nehlásily k německé národnosti, a kteří mají kladný poměr k lidově demokratickému zřízení.
§ 3.
(1) Finanční účinnost opatření učiněného podle § 1 tohoto nařízení nastává dnem uvolnění výplaty pensijních požitků, i když šlo jen o výplatu zálohovou.
(2) Výjimečně může ministr financí, po případě ministr národní obrany v dohodě s ministrem financí, posunouti finanční účinnost tohoto opatření i k dřívějšímu dni.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 12. března 1949; provedou je ministři financí a národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.