dnes je 26.5.2024

Input:

256/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření

č. 256/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1949,
kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1 a 2 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:
§ 1.
Z podniku Státní loterie se vylučuje Státní sázková kancelář a prohlašuje se za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření.
§ 2.
V ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění pozdějších předpisů, se ve výpočtu podniků spravovaných podle zásad obchodního hospodaření připojuje jako další podnik Státní sázková kancelář.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provede je ministr financí.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.