dnes je 26.2.2024

Input:

258/1949 Sb., Vládní nařízení o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku, platné do 30.6.1980

č. 258/1949 Zb.
[zrušené č. 74/1980 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949
o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 2 celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb.:
§ 1.
Vysvětlivky k celnímu sazebníku, platné pro československé celní území podle dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 25 Sb., o sjednocení celního práva na území republiky Československé, se upravují a platí ve znění obsaženém v příloze tohoto nařízení a vyhlašují se v příloze Sbírky zákonů.1)
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provede je ministr financí v dohodě s ministrem zahraničního obchodu.
 
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 401.