dnes je 27.5.2024

Input:

259/1949 Sb., Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949

č. 259/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 10. prosince 1949
o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949.
Podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, vyhlašuji:
§ 1.
(1) Národní banka Československá počne dnem 21. prosince 1949 vydávati u svého ústředí v Praze, u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálních úřadoven drobné peníze papírové po 20 Kčs s datem 1. května 1949 (dále jen „dvacetikoruny“).
(2) Popis dvacetikoruny je obsažen v příloze, která je součástí této vyhlášky.
§ 2.
Dosavadní drobné peníze papírové po 20 Kčs, popsané v oddílu I, č. 7 vyhlášky ministra financí ze dne 20. října 1945, č. 92 Sb., o nových platidlech československé měny, zůstávají nadále v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Kabeš v. r.
 
Popis dvacetikoruny s datem 1. května 1949.
Dvacetikoruna je tištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení, bez vodotisku. Do hmoty papíru při levém rozšířeném okraji na líci jsou vtroušena jemná červená a tmavomodrá vlákna. Dvacetikoruny je 60 mm široká a 127 mm dlouhá.
Tiskové obrazce na líci i na rubu zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou bílého okraje, který je při jedné kratší straně rozšířen na líci vlevo, na rubu vpravo.
Na líci platidla je tisk převážně žlutočerveného zbarvení a je proveden soutiskem barvy černé s několika pestrými. Podél horního okraje tiskového obrazce je na žlutavém pozadí černý nápis
„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“.
Vpravo pod nápisem v pravoúhlém rámci je barevný obraz hlavy děvčátka z profilu ve slavnostním lidovém kroji, s vlasy zdobenými věncem pestrých květů svázaným vzadu růžovou stuhou. Krk děvčátka obepínají světlé korálky v několika řadách a krajkový límeček. Hlavě tvoří pozadí česká jarní krajina s kvetoucími stromy a s červenavou oblohou ranního úsvitu. Prostor vlevo od tohoto obrazu nese text
DVACET KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH
V Praze 1. května 1949
J. Kabeš
ministr financí
Padělání se trestá“.
V pozadí textu je na podkladě žlutých vlnovek průběžný tisk z jemných červených čar. Tento tisk je tvořen střídavě převracenými drobnými číslicemi „20“ mezi smyčkami vodorovně probíhajících vlnovek.
Vlevo na rozšířeném bílém okraji líce je velká šedavá číslice „20“, vyplněná drobnými rovnoběžnými dvojlinkami, které se střídají s řádkou drobných kroužků. Po stranách této číslice vlevo je drobné šestimístné číslo platidla, vpravo označení serie velkým písmenem a dvoumístným číslem, vše v růžové barvě.
Dole pod tiskovým obrazcem líce je vlevo jméno autora a malíře návrhu s latinskými zkratkami „KAREL SVOLINSKÝ INV. PINX.“, vpravo jméno grafika „BEDŘICH FOJTÁŠEK GRAF.“, obojí v černé barvě. Uprostřed pak je drobné červené firemní označení „TISKÁRNA PLATIDEL NÁRODNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“.
Na rubu platidla je tisk převážně žluté a růžové barvy a při horním okraji je černý nápis
DVACET KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH“.
Pod nápisem je v šíři celého tiskového obrazce pestrý obraz české krajiny v době senoseče, zalité žlutavým světlem oblohy. V popředí vlevo stojí žena s