dnes je 17.4.2024

Input:

26/1946 Sb., Vyhláška o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením omezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům

č. 26/1946 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 29. ledna 1946
o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům.
Podle § 1 zákona ze dne 22. listopadu 1945, č. 147 Sb., o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku, na Slovensku v dohodě s pověřencem financí, ustanovuji:
§ 1
Přihlašovací povinnosti podle této vyhlášky podléhají:
1. u všech výdělkových a hospodářských společenstev, zřízených v zemích České a Moravskoslezské podle zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o výdělkových a hospodářských společenstev a na Slovensku u družstev podle §§ 223-257 zák. č. XXXVII/1875 a zák. čl. XXIII/1898 splacené závodní (členské) podíly členů (i byly-li vypověděny);
2. u neúvěrních výdělkových a hospodářských společenstev, družstev, jmenovaných v odstavci 1:
a) členské úsporné vklady,
b) členské zápůjčky (na př. stavební zápůjčky a zálohy u bytových družstev), nikoliv však pohledávky, vzniklé z obchodního spojení mezi členem a družstvem;
3. u společností s ručením obmezeným splacené podíly a zápůčky jejich společníků;
4. u podniků, neprovozujících bankovní obchody po živnostensku, peněžité prostředky, náležící vlastním zaměstnancům (závodní spoření, kauce, půjčky zaměstnanců, nevybrané platy a pod., pokud přesahují u jednotlivého zaměstnance Kčs 2000,-).
§ 2.
Výjimkou z tohoto ustanovení § 1 nepodléhají přihlášení:
a) splacené závodní podíly členů pokud jejich jmenovitá hodnota u jednotlivého nepřesahuje 5000,- Kčs za jeden podíl a za úhrn podílů u téhož splečenstva (družstva);
b) závodní (členské) podíly, investiční příspěvky a jiné finanční účasti členů pomocných elektrárenských družstev, která financovala elektrovodná zařízení v rámci příslušného užitečného elektrického podniku.
§ 3
Dnem rozhodným pro přihlášení jest listopad 1945.
§ 4
Přihlašovací povinnost se ukládá:
a) výdělkovým a hospodářským společenstvům, na Slovensku družstvům, pokud o majetkové hodnoty, uvedené v § 1, č. 1 této vyhlášky,
b) společnostem s ručením obmezeným pokud jde o majetkové hodnoty, uvedené v č. 3,
c) podnikům, přijímajícím od vlastních zaměstnanců peněžité prostředky, pokud jde o majetkové hodnoty, uvedené v § 1, č
§ 5
(1) Přihláška majetkových hodnot, uvedených v § 1, č. 1 a č. 2, písm. b), pro niž byly vydány zvláštní tiskopisy, musí obsahovat:
a) přesné označení a sídlo (obchodní vedení) přihlašovatele [§ , písm. a) této vyhlášky];
b) jméno a příjmení člena, jeho bydliště, po případě povolání (u právnických osob přesné označení a sídlo);
c) číslo člena v členské matrice přihlašovatelově;
d) počet a částku (jmenov. hodnotu) společných podílů, a to k 1. lednu 1939 a k 15. listopadu 1945;
e) výši poskytnuté členské zápůjčky, a to k 1. lednu 1939 a k 15. listopadu 1945.
(2) Přihláška majetkových hodnot, uvedených v § 1, č. 2, písm. a) se provede na tiskopise