dnes je 30.9.2023

Input:

26/1950 Sb., Zákon, kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945

č. 26/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 22. února 1950,
kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení § 19 zákona č. 168/1949 Sb., o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945, se mění a zní:
„(1) Za 6 % dluhopisy složené k výkupu podle § 18 odst. 1 vydá Poštovní spořitelna:
a) za každých 50 liber jmenovité hodnoty 6 % dluhopisů anglické tranše s kuponem června 7000 jmenovité hodnoty 3 1/2 % sjednocené státní půjčky emise A a úrokem k 16. únoru 1950;
b) za každých 10 liber (nebo 1 242,137 zlatých franků z roku 1928) jmenovité hodnoty 6 % dluhopisů francouzské tranše s kuponem 1. června 1949 Kčs 1511 jmenovité hodnoty 3 1/2 % sjednocené státní půjčky emise A s úrokem k 16. únoru 1950.
(2) 6 % dluhopisy francouzské tranše patřící témuž majiteli se pro výkup podle tohoto zákona sečtou. Zbytky nedosahující 1000 Kčs se vyplatí hotově.
(3) Zároveň s plněním uvedenými v odstavcích 1 a 2 se vyplatí v hotovosti 3 1/2 % úrok za dobu od 1. prosince 1948 do 15. února 1949, a to:
a) Kčs 51.- na každých 50 liber jmenovité hodnoty 6 ř dluhopisů anglického tranše,
b) Kčs 11.- na každých 10 liber jmenovité hodnoty 6 % dluhopisů francouzské tranše.
(4) Za každý chybějící kupon 6 % dluhopisů, se splatností 1. června 1949 nebo se splatností pozdější je vlastník povinen doplatiti:
a) Kčs 210.- za každou libru 1,10,- výplatní hodnoty kuponů anglické tranše,
b) Kčs 86.- za každou libru 0,6,- výplatní hodnoty kuponů francouzské tranše.“
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Kabeš v. r.