dnes je 20.7.2024

Input:

26/1954 Sb., Ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady

č. 26/1954 Zb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 26. května 1954
o volbách do Národního shromáždění a o volbách se Slovenské národní rady.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1.
(1) Národní shromáždění a Slovenská národní rada jsou voleny pracujícím lidem na dobu šesti let.
(2) Volební právo je obecné, rovné a přímé, hlasování je tajné. Volit mohou občané, jakmile dosáhli věku 18 let, zvoleni mohou být občané, jakmile dosáhli věku 21 let.
§ 2.
(1) Volby do Národního shromáždění a volby do Slovenské národní rady se konají podle volebních obvodů. V každém volebním obvodu se volí poslanec. Náhradníci se nevolí.
(2) Pro volbu vytvoří tolik volebních obvodů, aby na každých 35.000 obyvatel připadl jeden volební obvod.
§ 3.
Poslanec Národního shromáždění a poslanec Slovenské národní rady může být odvolán, rozhodnou-li o tom jeho voliči.
§ 4.
(1) Volby do Národního shromáždění, jakož i způsob odvolávání poslanců Národního shromáždění upravuje zákon.
(2) Volby do Slovenské národní rady, jakož i způsob odvolávání poslanců Slovenské národní rady upravuje zákon Slovenské národní rady.
§ 5.
Den voleb do Národního shromáždění a do Slovenské národní rady stanoví vláda republiky Československé nejpozději 60 dnů předem.
§ 6.
(1) Národní shromáždění zvolené dne 30. května 1948 zůstává v činnosti až do té doby, než bude zvoleno nové Národní shromáždění podle tohoto ústavního zákona, nejdéle však do 31. prosince 1954.
(2) Slovenská národní rada zůstává v činnosti až do té doby, než bude zvolena nová Slovenská národní rada podle tohoto ústavního zákona, nejdéle však do 31. prosince 1954.
§ 7.
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provedou jej všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Málek v. r.
gen.arm Dr. Čepička v. r.
Maurer v. r.
Kopecký v. r
Dr. Nejedlý v. r.
Uher v. r.
Dr. Neuman v. r.
Barák v. r.
Nosek v. r.
Beran v. r.
Plojhar v. r.
David v. r.
Poláček v. r.
Dvořák v. r.
Pospíšil v. r.
Ďuriš v. r.
Ing. Púčik v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Reitmajer v. r.
Jonáš v. r.
Smida v. r.
Krajčír v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Krosnář v. r.
Dr Škoda v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Dr Šlechta v. r.
Štoll v. r.