dnes je 17.4.2024

Input:

265/1948 Sb., Vládní nařízení o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony, platné do 14.10.1990

č. 265/1948 Zb.
[zrušené č. 404/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. prosince 1948
o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle §§ 1 a 4 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb., a se zřetelem k čl. III, odst. 2 posléze uvedeného zákona:
§ 1.
Aby se ocenilo budovatelské úsilí, nadšení pracujícího lidu a výsledky pracovního socialistického soutěžení, zakládá se Československé vyznamenání práce pro jednotlivé osoby a pro pracovní soubory o třech stupních.
§ 2.
(1) Za zásluhy o hospodářskou výstavbu státu v duchu socialistickém a za vynikající pracovní výkony, zvláště vítězů pracovních soutěží, může býti propůjčeno Československé vyznamenání práce, a to:
a) jednotlivým osobám zlatá medaile „Hrdina práce“ spojená s čestným titulem „hrdina práce“ jako I. stupeň, stříbrná medaile „Za zásluhy o výstavbu“ jako II. stupeň a bronzová medaile „Za pracovní obětavost“ jako III. stupeň,
b) pracovním souborům čestný putovní prapor „Hrdinům práce“ jako I. stupeň, čestný putovní praporec „Bojovníkům práce“ jako II. stupeň a čestný putovní praporec „Úderníkům práce“ jako III. stupeň.
(2) Za tytéž zásluhy může býti jednotlivým osobám nebo pracovním souborům projeveno uznání.
(3) Podrobnější předpisy o těchto vyznamenáních obsahují stanovy, které jsou připojeny k tomuto nařízení jako jeho součást.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Erban v. r.
 
Stanovy
vyznamenání za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony.
Čl. I.
Československé vyznamenání práce se zakládá se souhlasem presidenta republiky vládním nařízením jako vyznamenání pro jednotlivce nebo soubory osob, které vynikajícími pracovními výkony přispěly k hospodářské výstavbě státu v socialistickém duchu.
Čl. II.
(1) Československé vyznamenání práce propůjčované jednotlivcům má tři stupně, a to:
a) I. stupeň, kterým je zlatá medaile „Hrdina práce“ spojená s čestným titulem „hrdina práce“,
b) II. stupeň, kterým je stříbrná medaile „Za zásluhy o výstavbu“ a
c) III. stupeň, kterým je bronzová medaile „Za pracovní obětavost“.
(2) I. stupeň lze propůjčiti osobám, které si získali mimořádné zásluhy o hospodářskou výstavbu státu vynikající průkopnickou činností, která přispěla k rozvoji tak širokého hospodářského úseku, že to svými důsledky zasahuje život celého státu.
(3) II. stupeň lze propůjčiti osobám, které si získaly mimořádné zásluhy o hospodářskou výstavbu státu.
(4) III. stupeň lze propůjčiti osobám, které se staly vysokou pracovní výkonností a obětavou prací vynikajícími vzory v plnění pracovních úkolů, získaly k následování i další pracovníky a tak se zasloužily o hospodářskou výstavbu státu.
Čl. III.
(1) Československé vyznamenání práce propůjčované pracovním souborům má tři stupně, a to:
a) I. stupeň, kterým je čestný putovní prapor „Hrdinům práce“,
b) II. stupeň, kterým je čestný putovní praporec