dnes je 19.4.2024

Input:

27/1946 Sb., Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody

č. 27/1946 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
ze dne 4. února 1946
o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, zavřených v době nesvobody.
Ministr zahraničních věcí vyhlašuje podle § 2, písm. b) dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 19 Sb., o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé:
§ 1
Veškeré obchodní smlouvy, dohody, úmluvy a ujednání, včetně dodatkových a doplňkových úmluv a protokolů, sjednané mezi republikou Československou na straně jedné a mezi Německem, Italií, Maďarskem, Finskem, Bulharskem, Rumunskem nebo Japonskem na straně druhé, se považují za zrušené vypuknutím války a pozbyly tudíž na území Československé republiky platnosti dnem, kdy nastal válečný stav mezi smluvními stranami.
§ 2
Dle § 1 vyhlášky pozbyly platnosti zejména obchodní smlouvy, dohody, úmluvy, ujednání, dodatkové a doplňkové úmluvy a protokoly sjednané:
s Německem:

Hospodářská dohoda ze dne 29. června 1920, vyhlášená pod č. 350/1921 Sb.,
Dohoda o některých ratifikačních otázkách ze dne 22. prosince 1929, vyhlášená pod č. 9/1930 Sb.,
Dodatková úmluva z dne 6. října 1932, vyhlášená pod č. 159/1932 Sb.,
Čtvrtá dodatková úmluva ze dne 8. května 1933, vyhlášená pod č. 79/1933 Sb.,
Pátá dodatková úmluva ze dne 21. srpna 1933, vyhlášená pod č. 179/1933 Sb.,
Dodatková ujednání ze dne 21. prosince 1933, vyhlášená pod č. 241/1933 Sb.,
Dojednání o celním kontingentu pro perleťové knoflíky ze dne 26. června 1935, vyhlášené pod č. 149/1936 Sb.,
Dodatková úmluva ze dne 30. prosince 1935, vyhlášená pod č. 5/1936 Sb.,
Dodatková úmluva ze dne 31. července 1937, vyhlášená pod č. 201/1937 Sb.,
Dodatková úmluva ze dne 22. prosince 1937, vyhlášená pod č. 17/1938 Sb., pozměňující ujednání ze dne 26. června 1935,
s Rumunskem:

Obchodní a plavební smlouva ze dne 27. června 1930, vyhlášená pod č. 114/1930 Sb.,
Dodatkové ujednání ze dne 8. března 1934, vyhlášené pod č. 53/1934 Sb.,
Dodatková ujednání ze dne 47. července 1935, vyhlášená pod č. 105/1936 Sb.,
s Maďarskem:

Obchodní smlouva (včetně veterinární úmluvy) ze dne 17. listopadu 1937, vyhlášená pod č. 52/1938 Sb.,
Úmluva o úpravě pohraničního styku ze dne 17. listopadu 1937, vyhlášená pod č. 53/1938 Sb.,
Úmluva mezi Československem a Maďarskem ze dne 17. listopadu 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel), jejíž části III. byla propůjčena vnitrostátní účinnost zákonem ze dne 10. května 1938, vyhlášeným pod č. 125/1938 Sb.,
s Bulharskem:

Obchodní a plavební smlouva ze dne 29. srpna 1933, vyhlášená pod č. 66/1934 Sb.,
s Italií:

Obchodní a plavební smlouva ze dne 23. března 1921, vyhlášená pod č. 4/1922 Sb.,
Dodatková úmluva ze dne 1. března 1924, vyhlášená pod č. 245/1924 Sb.,
Doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 19.